ඉරාන – ඉරාක භූමිකම්පාවට ජනපති කණගාටුව පළකරයි

ඉරානයේ සහ ඉරාකයේ සිදුව ඇති භූ චලනයෙන් විපතට පත් වුවන්ට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ටුවිටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් කණගාටුව පළකර තිබේ.