ඇදිරි නීතිය ඉවතට

දිවයිනට පනවා තිබු පොලිස් ඇදිරි නීතිය අද(23) අලුයම 4.00න් අවසන් විය.

ඊයේ(22) රාත්‍රී 8.00 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පොලිසිය ඇදිරි නීතිය පනවා තිබුණි.