ශ්‍රී ලංකා කොරියානු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතාවන්හි 40 වැනි සැමරුම

ශ්‍රී ලංකා කොරියානු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතාවන්හි 40 වැනි සැමරුම නිමිත්තෙන් කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ දී ඊයේ(14) පස්වරුවේ පැවැති උත්සවයේ දී රුපියල් දහය සහ පනහ වටිනාකම්වලින් යුත් තැපැල් මුද්දර නිකුත් කිරීම සිදු කෙරිණි.