අවුකන පිළිම වහන්සේට කිසිදු අකුණු අනතුරක් සිදුනොවේ

ඓතිහාසික අවුකන පිළිම වහන්සේට ආරක්ෂාව සලසමින් ඉදිකොට ඇති ආවරණ වහලය හේතුවෙන් පිළිම වහන්සේට අකුණු අනතුරු ඇති වන බව විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් කරුණු වාර්තා කොට තිබූ අතර ඒ පිළිබඳ  අවධානය යොමු කළ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මේ පිළිබඳ වහා සොයා බලන ලෙස පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය ජී.බී.මණ්ඩාවල මහතා විසින් මේ පිළිබඳ විද්වතුන්ගේ අදහස් ලබාගනිමින් අවශ්‍ය පිළියම් යෙදීමට කටයුතු කර ඇති බව දන්වා තිබේ. ඔහු විසින් ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කළ ලිපියෙහි අදාළ උපුටනය පහත සඳහන් වේ.

“මෙම ආවරණ වහලය 2013, 2014, 2015 යන කාලය තුළ භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන මත රජයේ කර්මාන්ත ශාලා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිකරන ලදි. තවත් මෙවැනිම වහලයක් එම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මාළිගාවිල ඓතිහාසික බුදු පිළිම වහන්සේ ආවරණය වන පරිදි ද තවත් වහලයක් ඓතිහාසික තිවංක පිළිම ගෙයි ආරක්ෂාව පිණිස රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව මඟින් ද ඉදිකිරීමට කටයුතු කරන ලදි.

මෙම වහලය පිළිම වහන්සේ පිහිටුවා ඇති විහාර සීමාවෙන් පිටත අඩි 10 ක් පමණ ගැඹුරට කැණිම් කරන ලද අත්තිවාරම් 4 ක ගොඩනංවන ලද වැර ගැන්වූ කම්බි යෙදු කොන්ක්‍රීට් පාදම් 4 ක් මත සවිකල යකඩ කණු 4 ක ආධාරයෙන් ඉදිකල Space Frame වර්ගයේ වහලයකි. මෙම වහලය ඉදිකර මේ වන විට වසර 2 ක් පමණ ගත වී ඇති අතර අකුණු සැර වැදීමේ හැකියාවක් ඇති බවට විහාරාධිපති හිමියන් විසින් ප්‍රකාශ කළ ද මේ දක්වා මෙම වහලයට හෝ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයට අකුණු සැර වැදුණු බවක් වාර්තා වී නොමැත.

මාධ්‍ය මඟින් මේ පිළිබඳ පළ වූ වාර්තා හැරුණු කොට විහාරාධිපති හිමියන් අප වෙත වාචිකව හෝ ලිඛිතව මේ පිළිබඳව දන්වා නොමැත. කෙසේ නමුත් අදාළ ඉදිකිරීම මඟින් පිළිම වහන්සේට කිසිදු අකුණු අනතුරක් සිදුනොවන බව විදුලි ඉංජිනේරුවරුන් විසින් තහවුරු කළ අතර, මෙම වහලයේ තාක්ෂණය අනුව එමඟින් අකුණු භුගත කරන බව ඔවුන් පෙන්වා දී තිබේ.

නමුත් අකුණු සැර වදින අවස්ථාවක ඒ ආසන්නයේ සිටින පුද්ගලයින්ට යම් බලපෑමක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් ඇති බව පමණක් දැන ගන්නට ලැබුණි. එබැවින් එවැනි අනතුරු වැළැක්වීමට ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කළ යුතු බවට උපදෙස් ලැබුණි.

කෙසේ නමුත් මෙම ගැටළුව සඳහා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය මහේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතාගේ උපදෙස් ලබා ගෙන ඇති අතර, මේ වන විට ඉහත ආකාරයට යකඩ භාවිතයෙන් වහල ඉදිකර ඇති පුරාවිද්‍යා ස්ථාන තුනටම අකුණු ආරක්ෂක උපකරණ සවි කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.