පොළොන්නරුව රෝහලේ ප්ලාස්ටික් සැත්කම් 17 වැනිදා සිට

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ප්ලාස්ටික් සැත්කම් කර ගැනීමට අපේක්ෂිත රෝගීන් සදහා ලබන 17 වැනිදා සිට ප්‍රථම වරට මෙම සේවය ක්‍රියාත්මක බව පොළොන්නරුව මහ රෝහල පවසයි.

පොළොන්නරුව රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නිහාල් ගුණතිලක මහතා දැනුම් දුන්නේ ඒ අනුව ප්ලාස්ටික් සැත්කම් කර ගැනීමට අපේක්ෂිත රෝගීන් ලබන 17 වැනිදා පෙරවරු 8.00ට පොළොන්නරුව මහ රෝහලට පැමිණෙන ලෙසයි.

කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්ලාස්ටික් සැත්කම් ඒ්කකයේ විශේෂඥ වෙෙද්‍ය ධම්මික දිසානායක මහතා මෙම ප්ලාස්ටික් සැත්කම් සිදු කරයි.