නීති විරෝධිව ගවයින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි අයෙක් අත්අඩංගුවට

නැගෙනහිර නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවිකයින් පිරිසක් විසින් ඊයේ (05) මාන්කේනි පුදේශයේ සිදුකළ ජංගම මුර සංචාරයක් අතරතුර නීති විරෝධි ලෙස ගවයින් ප්‍රවාහනය කළ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඒ අනුව, ඊයේ දින වාකරේ, මාන්කේනි ප්‍රදේශයේ සිදුකළ ජංගම මුර සංචාරයක් අතරතුරදී සැක සහිත ලෙස ගවයින් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ කැබ් රථයක් නිරීක්‍ෂණය කර ඇති අතර, එම කැබ් රථය නවතා නාවික පුද්ගලයින් විසින් පරික්‍ෂාවට ලක්කර ඇත.

එහිදී  මහින්ද්‍රා වර්ගයේ මෙම කුඩා කැබ් රථයේ එකිනෙකා තදවනසේ පටවාගෙන යන ගවයින් පස්දෙනෙකු සිටි අතර, එම ගවයින් නීතිවිරෝධි ලෙස පටවාගෙන යන බව තහවුරු කර ගැනිමෙන් අනතුරුව එම පුද්ගලයා, කැබ් රථය සහ ගවයින් නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට පත් පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 31 හි වියෙහි පසුවන වාලච්චේනෙයි ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකු බව හඳුනා‍ගෙන ඇත.

එම පුද්ගලයා, කැබ් රථය සහ ගවයින් ඉදිරි කටයුතු සඳහා වාකරේ, පොලිසිය වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන ලදී.