සා/පෙළ සිසුන්ට හැඳුනුම්පත් ලබා දීම සඳහා විශේෂ දිනයක්

පුද්ගලයන් ලියපදිංචි කිරීමේ ‍දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ මේ වසරේ අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත‍්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට නියමිත පාසල් සිසුන්ට ජාතික හැඳුනුම්පත් කඩිනමින් ලබා දීම සඳහා ලබන 25දා විශේෂ එක්දින සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර අැති බවයි.
එදිනට පාසල් අයදුම්කරුවන් පැමිණිම අනිවාර්ය නොවන අතර එම දරුවන්ගේ ඥාතීත්වය තහවුරු කළ හැකි වෙනත් පුද්ගලයකු එම ඥාතීත්වය තහවුරු කරමින් ග‍්‍රාම නිලධාරී විසින් සහතික කර ලබාදෙන බලය පැවරීමේ ලිපියක් රැගෙන ඒම ප‍්‍රමාණවත් බවත් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.
දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉල්ලුම්පත් යොමු කර ඇති පාසල් ඉල්ලුම්පත් සඳහා හැදුනුම්පත් සකස් කර මේ වනවිට තැපැල්  කරමින් පවතින බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසයි.