ඕස්ට්‍රේලියාවේ පුරවැසිභාවයට සුදුසුකම් ලබා නොමැති කඳවුරුවල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගෙන්වාගැනීමට පියවර

අද (18) පාර්ලිමේන්තුවේ දී, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා යොමු කළ වාචික ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතා සඳහන් කළේ,

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පුරවැසිභාවයට සුදුසුකම් ලබා නොමැති ක්‍රිස්මස් දූපතේ, පැපුවානිව්ගිනියාවේ, ඕස්ට්‍රේලියා මධ්‍ය දූපත් හා නාවුරුහි රැදවුම් කඳවුරුවල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් නැවත ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කෙරෙන බවයි.

නීතිවිරෝධී බෝට්ටු මඟින් ගිය පිරිස් රැදවුම් කඳවුරුවල සිටින බවත් කී අමාත්‍යවරයා, ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචියට සුදුසුකම් ලබා නොමැති ශ්‍රී ලාංකිකයන් ක්‍රිස්මස් දූපතේ  පුද්ගලයන් 12ක් පපුවානිව්ගිනියාවේ 21ක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මධ්‍ය දූපත්වල 70ක් නාවුරු හී 94ක් සිටින බවද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.

මෙහිදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට පෙර ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය ඔප්පු කිරීම සිදු කළ යුතු බවත් ඒ සඳහා යම් කාලයක් ගත වන බවත් ය.