අාවා කල්ලියේ තවත් අයෙක් අත්අඩංගුවට

කෝපායි කෝණ්ඩාවිල් ප්‍රදේශයන්වල තියුණු අායුධවලින් කපා කොටා බරපතල තුවාල සිදුකිරීම් සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලීසිය කියයි.

සැකකරු අාවා කල්ලියට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙක් බවත් ඔහු අවුරුදු 18ක පුද්ගලයෙකු බවත් පොලීසිය කියයි. මෙම සැකකරු ඊයේ (24) සවස අත්අඩංගුවට ගෙන අැත.