වසර 115කට පසුව මහව-ඕමන්තේ දුම්රිය මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් කෙරේ

වසර 115කට වඩා පැරණි මහව-ඕමන්තේ දුම්රිය මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් කිරීම හෙවත් දැනට භාවිත වන පැරණි දුම්රිය මාර්ගය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට නව දුම්රිය මාර්ගය සෑදීමේ ව්‍යාපෘතිය අද නිල වශයෙන් ආරම්භ විය.

ඒ එම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් ගිවිසුම ප්‍ර‍වාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් අත්සන් කිරීමෙනි. ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේ නිල උත්වය අද(18) කොළඹදී පැවැත්විණ.

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ මහව-ඕමන්තේ දුම්රිය මාර්ගයට අයත් සම්පූර්ණ දිග කිලෝමීටර් 133කි.

එහි මහව සිට අනුරාධපුර දක්වා කොටස ඉදිකරන ලද්දේ 1904 වර්ෂයේ වෙයි.

අනුරාධපුරයේ සිට ඕමන්ත දක්වා කොටස 1905 වර්ෂයේදී ඉදි කෙරිණ. එතැන් සිට මේ දක්වා මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ කිසිදු මහාපරිමාණ සංවර්ධනයක් සිදු නොවිණ. සිදු කෙරුණේ අතවශ්‍ය අලුත්වැඩියා පමණි.

මේ හේතුවෙන් මහව ඕමන්ත දක්වා කොටසේදී දුම්රිය ධාවනය වන්නේ අතැම් විට පැයට කිලෝමීටර් 40කටත් වඩා අඩු වේගයෙන් වේ.

එනිසාම එම කොටසෙහි දුම්රිය ධාවනයට පැය තුනක් පමණ ගත වෙයි. මෙම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මහව-ඕමන්ත දුම්රිය මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම සකස් කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කෙරේ.

මහව-ඕමන්තේ දුම්රිය මාර්ගය අලුතින් සකස් කිරීමට වැය කෙරෙන මුදල ඩොලර් මිලියන 91.2කි. ඉන්දීය ණය ආධාර ක්‍ර‍මය යටතේ එම ප්‍ර‍තිපාදන සැපයේ.

ව්‍යාපෘතියෙන් දුම්රිය මාර්ගයට අමතරව හරස් දුම්රිය ස්ථාන 12ක් සහ දුම්රිය නැවතුම් පොළවල් 7ක් සහ කාණු පද්ධතියද සංවර්ධනය කෙරේ. නව සංඥා පද්ධතියක්ද ස්ථාපිත කෙරේ.

මැදවච්චිය සහ වව්නියාව අතර මහනුවර-යාපනය මාර්ගය ආසන්නව නව දුම්රිය ස්ථානයක්ද ස්ථාපිත කෙරෙනු ඇත. නව දුම්රිය මාර්ගයේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 120ක් වීමද විශේෂත්වයකි.