දුම්රිය අකුරට වැඩ කිරීම අවසන් වෙයි

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් දුම්රිය සේවකයින් පසුගිය 19 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ ආරම්භ කළ අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අවසන් කර ඇත.

අද (21) පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තීරණයට එළඹ ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා දුම්රිය නියාමකවරු, රියදුරුවරුන්, ස්ථානාධිපතිවරු, දුම්රිය පාලකවරුන් හා දුම්රිය අධීක්ෂණ කළමනාකරුවන් එක්ව සිටියේය.