අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් “සජීවි උරුමය” වැඩසටහන

අද (13) අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුරෝපා සංගමය, නෙදර්ලන්තය, ජර්මන් තානාපති කාර්යාලය සහ බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලය එක්ව සංවිධානය කළ “සජීවි උරුමය” වැඩසටහන කොළඹ, ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලයේ දී පැවැත්විණි.