සෙබස්තියන් පිනේරා චිලීහි ජනාධිපතිවරණය ජයගනී

Chilean President, Sebastian Pinera participates in a military parade in Santiago on September 19, 2013, on the day of the 203rd anniversary of Chile's independence. AFP PHOTO / CLAUDIO SANTANA

හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකු වන සෙබස්තියන් පිනේරා, චිලීහි ජනාධිපතිවරණය ජයගෙන තිබේ. මේ දක්වා ගණන් කරන ලද ඡන්දවලින් 54%ක් ඔහු දිනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

පසුගියදා පැවැති ජනාධිපතිවරණයේ දෙවැනි වටයේ දී මිලියන 14කට ආසන්න ඡන්ද දායකයින් පිරිසක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසුකම් ලබා සිටියේය. විදේශයන්හි ජීවත් වන චිලී ජාතිකයන්ට මෙවර මැතිවරණයේ දී පළමු වරට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ලැබීම විශේෂත්වයකි.

ධන කුවේරයෙකු වන, කන්සර්වේටිව් පක්ෂ නියෝජනය කරන සෙබස්තියන් පිනේරා පැහැදිලි ප්‍රතිශතයකින් ජනාධිපතිවරණය ජයගෙන ඇත.