පන්නල – පල්ලම ප්‍රදේශයේ වෙඩි තැබීමක්

පන්නල – පල්ලම ප්‍රදේශයේදී ජීප් රථයකින් ගමන්කරමින් සිටියදී පුද්ගලයෙකුට වෙඩි තබා ඝාතනය කර තිබේ.

එළෙස වෙඩි වැදුනු පුද්ගලයා ද්විත්ව ඝාතන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ඇප ලබා සිටි සැකකරුවෙකු බවයි පොලිසිය පැවසුවේ.