පළමු දැවී යාම

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ලකුණු 71යි ක්‍රීඩකයෙකු දැවී යයි.

තිසර පෙරේරා විසින් ඒ දවා ගැනීම සිදු කළ අතර දික්වැල්ල විසින් ඒම උඩ පන්දුව අල්ලා ගන්නා ලදි.