තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 22ක් සුවය ලබයි

කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් 22 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රොහල්වලින් පිටව ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

 

ඒ අනුව කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදනය වී පූර්ණ සුවය ලබා රොහල්වලින් පිටව ගොස් ඇති ගණන 1885කි.