දූෂණයට අලුත් ද පරණ ද කියලා වැඩක් නැහැ – අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න

බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වූ ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තාව හා බරපතල වංචා විමර්ශන වාර්තාව පිළිබඳව අද(6) පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති විවාදයට එක්වෙමින් ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පවසා සිටියේ,

මින් ඉදිරියට මෙවැනි විවාද නොපවැත්වෙන මට්ටමට රට තුළ අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමයි වැදගත් වෙන්නේ. දූෂණයට අලුත් ද පරණ ද කියලා වැඩක් නෑ. මේ තත්ත්වය රටට ඇති නොවිය යුතුයි කියලා ජනාධිපතිතුමා වංචාවට දූෂණයට විරුද්ධව දැඩි තීරණයක් ගන්න කටයුතු කර තිබෙන්නේ. රටම පක්ෂ භේදයෙන් තොරව වංචාවට දූෂණයට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමට ප්‍රසාදය පළ කර තිබෙනවා. අපටත් යුතුකමක් තිබෙනවා, මේ කටයුත්ත තුළ දේශපාලන වාසි ලබගත යුතු නැ. නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරලා, නිලධරීන්ගේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ දමලා රාජ්‍ය සේවය ශක්තිමත් කළ යුතුයි. මහබැංකුවේ නීති රීති සංශෝධනය කළ යුතුයි. නව නීති රීති සම්පාදනය කළ යුතු යැයි ද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.