තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 323ක්

අද (29) දිනය තුළ තවත් කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් 323 දෙනෙක් හඳුනා ගෙන තිබේ.

 

ඒ අනුව මෙරට දී හඳුනාගත් සමස්ත කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් ගණන 23,311ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.