අවිස්සාවේල්ල, කොස්ගම සහ රුවන්වැල්ල හුදකලා කරයි

තවත් පොලිස්බල ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කර තිබේ.

 

ඒ අනුව අවිස්සාවේල්ල, කොස්ගම සහ රුවන්වැල්ල පොලිස් බලප්‍රදේශ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කළ බව යුද හමුදපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.