දෛනික ආසාදිතයින් 714ක්

ඊයේ (26) දිනයේ තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 714 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.

මේ වනවිට මෙරටදී හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 561,059 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.