අගමැති විශේෂ දේවමෙහෙයට එක්වෙයි

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බම්බලපිටිය, ශාන්ත මරියා දේවස්ථානයේ ඊයේ (19) දින පැවැති විශේෂ දේවමෙහෙයට එක්ව සිටියේය.

Previous articleශ්‍රී ලංකාව ලෝක කුසලානයට ඍජුව සුදුසුකම් ලබයි
Next articleකඩිනමින් මැතිවරණයකට යාමට උත්සාහ කරනවා අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්