පාන් මිල සම්බන්ධයෙන් තීරණය අද

පාන්

පාන් මිල සම්බන්ධයෙන් අද (31) සිට පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලබා දිය හැකි වනු ඇති බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඒ අනුව එම සංගමයේ සභාපති එන් කේ ජයවර්ධන සඳහන් කළේ, ආනයනික තිරිගු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 250ක් දක්වා අඩුවී ඇද්දැයි තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බවයි.