සහරාන්ගේ බිරිඳට ඇප

සහරාන් හෂීම්ගේ බිරිඳ වන ෆාතිමා හාදියා ඇප මත මුදා හරින ලෙස කල්මුණේ මහාධිකරණය ඊයේ නියෝග කර තිබෙනවා.