දිමුත් කරුණාරත්නගෙන් ශතකයක්

Share

පන්දු 231කදී ලකුණු 120ක් ලබා ශතකයක් වාර්තා කිරීමට දිමුත් කරුණාරත්නට අද දිනයේ හැකි විය. ඒ හතරේ පහර 14කින් සහ එක හයේ පහරක් සමඟිනි.

Read more

Local News