රථ වාහන තදබදයක්

කොළඹ පිටකොටුව,ඕල්කට් මාවතේ රථ වාහන තදබදයක් ඇතිවී තිබේ.
විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් පිරිසක් විසින් මෙම විරෝධතාව සංවිධානය කර ඇත්තේ සයිටම් පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලට එරෙහිව ය.