රථ වාහන තදබදයක්

Share

කොළඹ පිටකොටුව,ඕල්කට් මාවතේ රථ වාහන තදබදයක් ඇතිවී තිබේ.
විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් පිරිසක් විසින් මෙම විරෝධතාව සංවිධානය කර ඇත්තේ සයිටම් පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලට එරෙහිව ය.

Read more

Local News