කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පීඨය වසා දැමේ

Share

ශාස්ත්‍ර පීඨයේ සිසුන් දෙපිරිසක් අතර ඇතිවූ ගැටුමක් හේතුවෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පීඨය වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊයේ (17දා) රාත්‍රියේ ඇතිවූ ගැටුම හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

Read more

Local News