දෝහා ඉස්ලාමීය කලා කෞතුකාගාරය ජනපති නරඹයි

Share

කටාර්හි දෙදින රාජ්‍ය සංචාරයක නිරත ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඇතුළු දූත පිරිස ඊයේ (25) පස්වරුවේ දෝහා ඉස්ලාමීය කලා කෞතුකාගාරය නැරඹීමට එක් විය.

දෝහා ඉස්ලාමීය කලා කෞතුකාගාරය සතුව ඇති කලා එකතුව ලෝකයේ ඇති විශාලතම ඉස්ලාමීය කලා නිර්මාණ එකතුවලින් එකක් වේ.

වාර්ෂිකව කෞතුකාගාරයේ ඇති කෞතුක භාණ්ඩ සහ අසිරිය නැරඹීම සදහා සිය දහස් ගණනක සංචාරකයින් එහි පැමිණෙති.

Read more

Local News