පෙට්‍රල් හිඟය නිසා ජනතාව දැඩි අපහසුතාවක

පෙට්‍රල් හිඟය හේතුවෙන් රථවාහන භාවිතා කරන ජනතාව දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව සිටිති. වාහන පෝලිම් මෙන්ම කෑන් සහ බෝතල් රැගෙන ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබේ.

Previous articleදේශීය කිරි ගොවියා නඟාසිටුවීමට ගතහැකි සෑම පියවරක්ම ගන්නවා – ජනපති
Next articleතරුණ තරුණියන් වෙත රැකියා අවස්ථා ලබා දීමට රජය සූදානමින් සිටිනවා – අගමැති