පරිණත ගෞරවාන්විත පාලනයකට සුදානම් බව සජිත් කියයි

 

පරිණත ගෞරවාන්විත පාලනයකට සුදානම් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කියයි.

 

Previous articleලබන දෙවැනිදා සිට කොටුව හා මාතලේ අතර දුම්රිය ධාවනය වෙයි
Next articleලොකු ළූණුවලට අවම සහතික මිලක්