එජාප මහලේකම් ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට අකිල රනිල්ගෙන් ඉල්ලයි