කොරෝනා පාලනයට ජනපතිගෙන් විශේෂ අරමුදල්

කෙරෝනා ‌‌හෙවත් කොවිඩ් 19 වෛරසය රට තුළ ව්‍යාප්තිය පාලනය සහ ඒ හා සාමගාමී සමාජ සුබසාධන කාර්යයන් පහසු කිරිමට ජනාධිපති ‌ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ අරමුදලක් ස්ථාපනය කර ඇත.

 

එය COVID-19 ‌සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදල ‌ලෙස නම් කර ඇත‍.

ජනාධිපතිගේ නියමයෙන් ජනාධිපති අරමුදල ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක මුදලක් ප්‍රදානය කර තිබේ.

ලංකා බැංකුවේ ආයතන ශාඛාවේ ‌වෙනම විශේෂ ගිණුමක් මේ සඳහා ආරම්භ කර ඇත.

ගිණුම් අංකය – 85737373 ‌වේ.‍‍

දෙස් විදෙස් පරිත්‍යාගශීලින්ගේ පරිත්‍යාගයන් ද මෙම නව අරමුදල සඳහා යොදා ගැනීමට තීරණය වී ඇත.

කොවිඩ් 19 වෛරසය රට තුළ ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීමට රජය විසින් ගනු ලබන පියවරයන් ශක්තිමත් කිරීමට මෙම අරමුදල තුළින් බලාපොරොත්තු වෙයි.