වසංගත රෝගයේ ආසාදිතයින් ගනන 142 දක්වා ඉහලට මියගි යගන්න 2යි. ඊයේ දිනයේ වාර්තාගත වූ සිද්දීන් මෙන්න.

 

Previous articleමල්වතු අස්ගිරි මහනාහිමිවරුන් විහාරස්ථානවලින් ඉල්ලීමක් කරයි
Next articleමහියංගනය මූලික රෝහලේ මියගිය කාන්තාවකගේ දෙහය මිහිදන් කිරීමට යාමේදි එහි උණුසුම් තත්වයක්