අධිකරණ අමාත්‍යධූරයට පත් නීතිඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය සිය ධූරයේ වැඩ භාරගැනීම අද

Share

අභිනව අධිකරණ අමාත්‍යධූරයට පත් නීතිඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය අද (31)සිය ධූරයේ වැඩ භාරගැනීමට නියමිතය.

උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණයේ, පිහිටි අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ දී පෙ.ව. 9.00ට යෙදෙන සුබ මොහොතින් ධූරයේ රජකාරි අරඹයි.

Read more

Local News