අධිකරණ අමාත්‍යධූරයට පත් නීතිඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය සිය ධූරයේ වැඩ භාරගැනීම අද

අභිනව අධිකරණ අමාත්‍යධූරයට පත් නීතිඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය අද (31)සිය ධූරයේ වැඩ භාරගැනීමට නියමිතය.

උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණයේ, පිහිටි අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ දී පෙ.ව. 9.00ට යෙදෙන සුබ මොහොතින් ධූරයේ රජකාරි අරඹයි.