තවත් කොව්ඩ් ආසාදිතයින් 344ක් සුවය ලබයි

අද(02) දිනයේ තවත් කොව්ඩ් නයින්ටීන් වෛරස ආසාදිතයින් 344 දෙනෙක් සුවය ලබා තිබේ.

 

ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබු සමස්ථ ආසාදිතයින් ගණන 5000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර සුවය ලැබූ පුද්ගලයින් ගණන 5249ක්.

මෙරට සමස්ථ කොව්ඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් ගණන 11,060ක් ලෙස වාර්තා වෙයි.