ඊයේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 356ක් – වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්

ඊයේ(09) දිනය තුළ ආසාදිතයින් 356 දෙනෙකු හඳුනාගැනුණු අතර, ඉන් වැඩි පිරිසක් හඳුනාගෙන ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් අතර එම සංඛ්‍යාව 193ක් බව කොවිඩ් නයින්ටීන් පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

 

ඊයේ දිනයේ දී ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 99 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.

කළුතරින් ආසාදිතයින් 28 දෙනෙකු, රත්නපුරින් ආසාදිතයින් 8 දෙනෙකු ද හඳුනාගෙන ඇත.

තවද මහනුවරින් ආසාදිතයින් 7 දෙනෙකු, මඩකලපුවෙන් ආසාදිතයින් 6 දෙනෙකු, කුරුණෑගලින් ආසාදිතයින් සිව් දෙනෙකු, මාතරින් ආසාදිතයින් තිදෙනෙකු ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.

ගාල්ලෙන් ආසාදිතයින් දෙදෙනෙකු සහ අනුරාධපුර, පුත්තලම සහ ත්‍රිකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික්කවලින් එක් ආසාදිතයෙකු බැගින් හඳුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.