තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 198ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොවිඩ් නයින්ටීන් වෛරස ආසාදිතයින් 198ක් හඳුනා ගෙන තිබේ.

 

අද දිනයේ වාර්තා වු නව කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් සමග පෑලියගොඩ හා මිනුවන්ගොඩ කොවිඩ් පොකුර 12,425ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.