ඉන්දීය ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක මෙරටට පැමිණෙයි

ඉන්දීය රජයේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ශ්‍රී අජිත් දෝවාල් මහතා සමග එරට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ උසස් නිලධාරීන් 05 දෙනෙකු අද (27) දිනයේ මෙරටට පැමිණ තිබේ.

 

ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන සාගර ආරක්ෂාව පිළිබඳව උපදේශක රැස්වීමකට සහභාගී වීම සදහා යි.