හිටපු අමාත්‍ය ටී.බී ඒකනායක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන ටී. බී. ඒකනායක මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

 

ඒ මහතා මියයන විට 67 වන වියේ පසුවිය.