ගූගල් සේවාවන් බිඳවැටේ

ලොවපුරා ගූගල් සේවා තාවකාලිකව බිඳවැටී තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

 

ඒ අනුව යූ ටියුබ්, ජී මේල්, ගූගල් ඩ්‍රයිව් සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙවලම් කිහිපයක් බිඳවැටී තිබු අතර එසේවීමට හේතුව මෙතෙක් හෙළි වී නොමැත.