ජනමාධ්‍ය ඇමතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

 

එම නිවේදනයේ වැඩ්දුරටත් සදහන් වන්නේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කරන්නන් ලියාපදිංචි කිරීමක් කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුව නොමැති බවයි.

අදාල නිවේදනය පහතින්.

Image may contain: text