අවිස්සාවේල්ලේ හුදකලා තත්ත්වය ඉවතට

හුදකලා ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කර තිබූ අවිස්සාවේල්ල පොලිස් වසම හුදකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

 

කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි, යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා මේ බව පැවසීය.

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව தகவல் திணைக்களம் Govermment information 2021.01.04 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංකය: 15/2021 නිකුත් කළ වේලාව:20:15 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය හුදකලා ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කරන ලද අවිස්සාවේල්ල පොලිස් වසම මේ මොහොතේ සිට හුදකලා බවින් ඉවත් කර ඇති බව කොව්ඩ් 19 පැතිරිම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි, හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද‍ සිල්වා මහතා දැනුම් දේ. නාලක්කලුවව නාලක රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සිරුපන ලංකාට. இலங்கை 11)2515759 2514753 www.news.ik"