ඉන්දියාවේ කොවිඩ් එන්නත්කරණය ජනවාරි 16 සිට අරඹයි

ඉන්දියාවේ කොරෝනා මර්දන එන්නත ලබා දීමේ වැඩසටහන ජනවාරි 16 වැනිදා සිට ආරම්භ කරන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.