මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 232ක් දක්වා ඉහළට

මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 03 ක් ඊයේ(10) වාර්තා විය.

 

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 232කි.

No photo description available.