මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 280ක් දක්වා ඉහළට

ඊයේ තවත් කොරෝනා මරණ 2ක් සිදුව තිබේ.

 

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 280ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

No photo description available.