අද දිනයේ වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන්

අද දිනයේ කොරෝනා රෝගීන් 841ක් වාර්තා වී තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

 

No photo description available.