ජනමාධ්‍යවේදීන්ටත් කොවිඩ් එන්නත

මෙරට ජනමාධ්‍යවේදීන් සදහා කඩ්නම්න් කොරෝනා එන්නත ලබා දීමට පියවර ගන්න ලෙස ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා කොවිඩ් මර්ධන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

 

අදාල නිවේදනය පහතින්

No description available.