මං තීරු නීතිය කඩ කළ අයට එරෙහිව නීතිමය පියවර

මං තීරු නීතිය කඩ කළ පුද්ගලයින් 400,000කට ආසන්න පිරිසක් සම්බන්ධයෙන් පියවර ගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

 

395,325 දෙනෙකු මෙලෙස හඳුනා ගෙන ඇති බවත් නුගේගොඩ, මඩකලපුව,රත්නපුර,කුරුණෑගල ප්‍රදේශවලින් වැඩි පිරිසක් හඳුනාගෙන තිබෙන බවත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කරයි

පසුගිය වසර එක හමාරක කාලය තුල සිදු කල පරික්ෂා කිරීම් වලදී මොවුන් හඳුනා ගෙන ඇත.