ඊයේ දිනයෙත් කොවිඩ් මරණ 8ක්

ඊයේ දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 8ක් වාර්තා විය.

 

ඒ අනුව මේ වන විට මෙරට කොවිඩ් වෛරසය වැළදීමෙන් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 430කි.

No photo description available.