ජපානයේ දුම්රිය බලධාරීන් එරට දුම්රිය මගීන්ගෙන් සමාව අයදී

ජපානයේ දුම්රියක් නියමිත වේලාවට තත්පර 25 කට පෙර ගමන් ඇරඹීමේ සිද්ධියක් හේතුවෙන් ජපානයේ දුම්රිය බලධාරීන් එරට දුම්රිය මගීන්ගෙන් සමාව ඇයද තිබෙන බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.