වැල්ලවාය හඳපානාගල රන්දෙනිගොඩ යාය ප්‍රදේශයේ ගින්නක්

වැල්ලවාය හඳපානාගල රන්දෙනිගොඩ යාය ප්‍රදේශයේ හටගත් ගින්නනික් අක්කර 5 ක් විනාශ වී තිබෙන බවට වාර්තා ව‌ෙයි.

ඊයේ (02) රාත්‍රියේ සිට මේ ගින්න පැතිරෙමින් තිබෙන බවයි අප වාර්තා වන්න‌ේ.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.